KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

CBN Lojistik Depolama ve Dağıtım A.Ş. yönetimi olarak biz kalite yönetim ve gıda güvenliği sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla,
Yasal şartlara uygunluğun önemini Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız ile tüm paydaşlara iletmeyi,
Müşteri istek ve beklentilerine cevap verebilmek, depolama faaliyetlerinde oluşabilecek gıda güvenliği ile ilgili tüm risklerin yok edilmesi için çalışmayı,
Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanlarıyla birlikte güvenilirliği ve verimliliği sürekli arttırmayı hedefleyen firmamız; müşterilerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak suretiyle tüketici haklarına saygı gösteren, uluslararası soğuk hava depolama kurallarına, standartlarına, normlarına, yasal mevzuata uyan, teknolojik gelişmeleri takip ederek maksimum verimlilikte gıda güvenliğine uygun depolama yapan bir firma olmayı,
Depolama esnasında alerjen ürünlerin diğer herhangi bir ürüne bulaşma riski söz konusu değildir. Firmamız bu konuda tüm hassasiyetini göstermiş olup gerekli tüm işlemler uygulamayı,
Kalite Yönetim ve Gıda Güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla planlı gözden geçirme faaliyetleri uygulamayı,
Kalite yönetim ve gıda güvenliği sisteminin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Mehmet Çoban
Genel Müdür